måndag 6 juni 2011

Överheten tycker inte om midsommarafton

Ingen regim är någonsin förtjust i folkliga helgdagar. Sveriges överhet är inget undantag. Ändå har ingen förmått svenska folket att avstå från firandet av sin verkliga nationella högtidsstund – midsommarafton. En nationaldag av fylleri, folkliga lekar och fruktsamhetsdyrkande som kyrkan försökt ockupera och staten ignorera.

Kristendomen en gökunge
1953 ändrades almanackan, så att midsommarafton alltid infaller på en fredag, något som fortfarande inte accepteras i vissa delar av Dalarna. Den verkliga midsommaraftonen infaller vid sommarsolståndet.

Hur länge midsommarafton har firats i Sverige är det ingen som vet. Första gången den omnämns i skrift var på 1500-talet av Olaus Magnus som uppger att folk samlades för att dansa och sjunga nidvisor, förmodligen om överheten. I århundraden har kristendomen, likt en gökunge, försökt tränga ut de folkliga sederna genom att göra midsommaraftonen till Johannes Döparens dag. Ändå har den folkliga traditionen bestått sedan Sverige kristnades, alltså i över tusen år.

Nationaldagen – överhetens firande av en diktator
Detta försök till religiös ockupation gavs inte upp förrän i början av 2000-talet då Johannes Döparens dag flyttades. Ungefär samtidigt får vi då en helt nykonstruerad helg – Sveriges nationaldag. Sverige har ingen ”födelse” att fira, ingen självständighetsdag, ingen befrielse från ockupation eller liknande. Sjätte juni högtidlighåller inmarschen av slaktaren och diktatorn Gustav Vasa i Stockholm och en obsolet konstitutions tillblivelse i början av artonhundratalet.

Ingendera av dessa händelser har speciellt mycket med dagens demokratiska Sverige att göra. Båda är ett firande av, och för, överheten i skilda tidsepoker. Midsommarafton däremot är lika aktuell som alltid och har motstått de flesta försök till förändring. Den firas av mer eller mindre alla svenskar och är helt inkluderande i sin natur. Alla är välkomna, ingen utesluts, vad som ska ätas avgörs av den enskilde, att dricka sprit är inte heller något tvång, att delta i lekar är frivilligt. Man umgås med släkt och vänner, och firar egentligen bara att man finns till och är glad att leva.

Alla vet, utom de styrande
De flesta svenskar skulle nog gå med på att julen och midsommar är våra största helger i Sverige. Ändå har midsommarafton aldrig varit en helgdag i laglig mening. Fackförbund och industrier vet det hela svenska folket vet – midsommarafton är oftast halvdag, eller helt ledig enligt avtal. Bankerna vet att aftonen de facto är en helgdag, vilket avspeglas i banklagen. Affärsidkare vet vad alla vet – de flesta affärer har begränsade öppettider på midsommarafton. Det verkar endast vara de som bestämmer i Sverige - som haft tusen år på sig – som inte förstår att midsommarafton är en helg.

Slopa Sveriges nationaldag. Gör midsommarafton till helgdag.

Källor: Wikipedia, Lars Tollin

Inga kommentarer: